Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie: współczesnych systemów politycznych, teorii polityki, nauki o państwie i prawie, polskiego systemu partyjnego, teorii polityki, polskiej myśli politycznej, historii instytucji politycznych, metodologii polityki oraz relacji pomiędzy nowymi technologiami informacyjnymi i polityką.

      
 


Pracownicy Zakładu

 dr hab.  Sabina Grabowska, prof. UR
telefon: 17 872 11 65
e-mail: ztppp@univ.rzeszow.pl
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
telefon: 17 872 10 97
e-mail: koziello@poczta.onet.pl
dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
telefon: 17 872 10 97
e-mail: przemaj@o2.pl
dr Anna Pięta-Szawara
telefon: 17 872 10 19
e-mail: apieta@ur.edu.pl
mgr Damian Wicherek
telefon: 17 872 10 19
e-mail: wicherekdamian@gmail.com