Seminaria dyplomowe i magisterskie prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce w roku akademickim 2017/2018

II Politologia studia I stopnia

 • dr Paweł Kuca

III Politologia studia I stopnia

 • dr Katarzyna Cwynar
 • dr Bogusław Kotarba

 

I Politologia studia II stopnia

 • prof. nadzw. dr hab. Marek Delong

II Politologia studia II stopnia

 • prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska
 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska
 • prof. nadzw. dr hab. Bartosz Wróblewski

 

Seminaria dyplomowe i magisterskie prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce w roku akademickim 2016/2017

II Politologia studia I stopnia

 • dr Katarzyna Cwynar
 • dr Bogusław Kotarba - Samorząd terytorialny, Demokracja na poziomie lokalnym, Partycypacja społeczna, Realizacja polityk sektorowych na poziomie lokalnym i regionalnym, Rozwój lokalny i regionalny

III Politologia studia I stopnia

 • dr Tomasz Koziełło - Historia najnowsza Polski i powszechna, Polska myśl polityczna, Komunikowanie polityczne, System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Krzysztof Żarna - Stosunki międzynarodowe, Partie polityczne, Spory i konflikty międzynarodowe, Prawa człowieka

I Politologia studia II stopnia

 • prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska
 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska - Administracja publiczna, Samorząd terytorialny
 • prof. nadzw. dr hab Bartosz Wróblewski

 

II Politologia studia II stopnia

 • prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski - Systemy polityczne
 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska - Administracja publiczna, Samorząd terytorialny

 

Seminaria dyplomowe i magisterskie prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce w roku akademickim 2015/2016

 

II Politologia studia I stopnia

 • dr Tomasz Koziełło - Historia najnowsza Polski i powszechna, Polska myśl polityczna, Komunikowanie polityczne, System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Krzysztof Żarna - Stosunki międzynarodowe, Partie polityczne, Spory i konflikty międzynarodowe, Prawa człowieka

 

III Politologia studia I stopnia

 • dr Bogusław Kotarba - Samorząd terytorialny, Demokracja na poziomie lokalnym, Partycypacja społeczna, Realizacja polityk sektorowych na poziomie lokalnym i regionalnym, Rozwój lokalny i regionalny

 • dr Mira Malczyńska-Biały - Ochrona praw konsumentów,  Polityka konsumencka, Polityka gospodarcza, Ochrona własności intelektualnej

 • dr Anna Pięta-Szawara - Myśl polityczna, Partie polityczne, Filozofia nauki

 

I Politologia studia II stopnia

 • prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski - Systemy polityczne
 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska - Administracja publiczna, Samorząd terytorialny

 

II Politologia studia II stopnia

 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman - Komunikowanie polityczne, Marketing polityczny i Public relations

 • prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska - Systemy polityczne, Teoria państwa i prawa

 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Grata - Polityka społeczna i gospodarcza, Partie i systemy partyjne

 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska - Administracja publiczna, Samorząd terytorialny

 • prof. nadzw. dr hab. Daniele G. Stasi - Filozofia polityki, Doktryny polityczne, Teoria państwa

 

Do pobrania:

Regulamin przebiegu egzaminu licencjackiego i magisterskiego w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (egzaminy dyplomowe odbywają się w terminach sesji egzaminacyjnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2015 Rektora UR z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku ak. 2015/2016, tj od 15.06 - 05.07.2016) 

Zasady zapisów na seminaria, standardy pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzenia ww egzaminów na wydziale Socjologiczno-Historycznym

Szczegółowe zasady zapisów na seminaria na kierunku Politologia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym przygotowywanym w Katedrze Politologii

Techniczne zasady pisania pracy dyplomowej w Katedrze Politologii

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy