Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

 

1.

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

2.

dr Paweł Kuca

3.

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

4.

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

5.

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

6.

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

7.

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

9.

dr hab. Tomasz Koziełło,prof. UR

10.

dr Katarzyna Cwynar

11.

dr Anna Kołomycew

12.

dr Mira Malczyńska-Biały

13.

mgr Anna Pikus

14.

Małgorzata Jakubas

15.

Maksymilian Janas

16.

Krystian Pasternak

 
Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce