dr Zapart Robert

dr Robert Zapart

Dyżur

semestr zimowy roku akad. 2019/2020: dyżury w sesji

Czwartek: 12:15-13:45
tel. 872 11 59, pokój nr 316
IP -Pl. Ofiar Getta 4 p. 29 w godz. 11.00-12.00


Kontakt


17 872 11 59