Stypendia socjalne na s. letni - odbiór decyzji!

UWAGA STUDENCI! STYPENDIA SOCJALNE SEMESTR LETNI r. ak.2018/2019            Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego (w/w informacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2018/2019).            Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie lub w sobotę  16.03.2019 r.(pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29) (od godz.9.00 – 13.00).           Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.