II Bezpieczeństwo wewnętrzne, gr. III - zajęcia z przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Informujemy, że od dnia 7 maja 2019 r. zajęcia z przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych (gr. III) odbywać się będą we wtorki w godz. 16:45-18:15 w s. 343.