Komunikaty dla studentów

2019-10-16

III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zmiany w harmonogramie! » więcej

Informujemy, że pierwsze zajęcia z przedmiotu Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone przez dra hab. L. Pawlikowicza, prof. UR odbędą się w dniu 21 października 2019 r.

2019-10-16

II Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć! » więcej

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) zajęcia z przedmiotu Współczesne systemy polityczne prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będą we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., następująco:          

13:15-14:45 s. 345 – wykład           

15:00-16:30 s. 345 – ćwiczenia

2019-10-16

II Politologia studia II stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć! » więcej

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) seminarium dyplomowe prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będzie we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., w godz. 11:30-13:00 w p. 328.            

Ponadto, pierwsze zajęcia z przedmiotu Służby specjalne prowadzone przez dra hab. L. Pawlikowicza, prof. UR odbędą się w dniu 21 października 2019 r.

2019-10-16

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia w dniu 19.10.2019 r. » więcej

W dniu 19 października 2019 r. zajęcia z przedmiotu Podstawy psychologii nie odbędą się. Zajęcia z przedmiotu Wstęp do badań w naukach społecznych zostają przesunięte i odbędą się w godz. 11:40-14:40.

2019-10-14

II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne » więcej

W dniu 15 października 2019 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne.

2019-10-10

II rok Bezpieczeństwo wewnętrzne-studia niestacjonarne. Zajęcia w dniu 19.10.2019 r. » więcej

W dniu 19.10.2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgr Krystiana Antochów w godz. od 16.50-19.05. Te zajęcia odbędą się 20.10.2019 r. od godz. 15.05-17.20 w sali nr 343

2019-10-08

Wykłady ogólnouczelniane - ogłoszenia » więcej

Informujemy, że na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia znajdują się informacje dotyczące wykładów ogólnouczelnianych, w tym ich odwołania.

2019-10-02

PILNE! Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku BW » więcej

 Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, zaplanowane jest w dn.13.10.br. od godz. 14:00 w sali 346.

2019-10-02

I Politologia studia I i II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - szkolenie BHP! » więcej

W dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w s. 346 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów.

2019-10-02

Przedmioty ogólnouczelniane » więcej

Informacja odnośnie miejsc i terminów odbywania przedmiotów ogólnouczelnianych znajduje się na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/przedmioty-ogolnouczelniane/rok-akademicki-2019-2020/semestr-zimowy

2019-09-30

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne, I Politologia studia I i II stopnia » więcej

Przypominamy o obowiązkowym odbyciu szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku studiów. Szkolenie odbywa się on-line poprzez stronę http://szkoleniebur.ur.edu.pl/

2019-07-01

Studentki i Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne: » więcej

Przypominamy o konieczności załatwienia formalności dotyczących praktyk w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020 najpóźniej do 12 lipca 2019 r. - szczegóły w zakładce: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/praktyki-studenckie

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.