Komunikaty dla studentów

2019-03-20

W dniu 22 marca 2019 r. (piątek) sekretariat będzie nieczynny.

2019-03-14

I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne » więcej

Harmonogramy zajęć na trzy kolejne zjazdy (4-6) w semestrze letnim na studiach niestacjonarnych znajdują się w zakładce Rozkład zajęć. Prosimy o bieżące śledzenie powyższej zakładki.

2019-03-14

II Politologia studia I i II stopnia, I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżury prof. dr hab. A. Pawłowskiej w dniach 20-21.03.2019 r. » więcej

W dniach 20-21 marca 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżury prof. dr hab. Agnieszki Pawłowskiej.

2019-03-12

Stypendia socjalne na s. letni - odbiór decyzji! » więcej

UWAGA STUDENCI! STYPENDIA SOCJALNE SEMESTR LETNI r. ak.2018/2019           

Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego (w/w informacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2018/2019).           

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie lub w sobotę  16.03.2019 r.(pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29) (od godz.9.00 – 13.00).          

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Informujemy, że od dnia 6 października 2018 r. czytelnia Instytutu będzie otwarta w soboty podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych w godzinach od 8:00 do 13:30.