Komunikaty dla studentów

2019-05-20

W dniu 21 maja 2019 r. czytelnia będzie nieczynna.

2019-05-20

Dyżur dra P. Kucy 21 maja 2019 r. » więcej

W dniu 21 maja nie odbędzie się dyżur dra Pawła Kucy.

2019-05-19

W dniach 20 i 21 maja 2019 r. sekretariat będzie nieczynny.

2019-05-17

Dyżur prof. dr hab. A. Pawłowskiej w dniu 23.05.2019 r. » więcej

W dniu 23 maja 2019 r. nie odbędzie się dyżur prof. dr hab. Agnieszki Pawłowskiej.

2019-05-17

II Politologia studia II stopnia - Seminarium magisterskie prof. dr hab. A. Pawłowskiej w dniu 23.05.2019 r. » więcej

W dniu 23 maja 2019 r. nie odbędzie się Seminarium magisterskie prowadzone przez prof. dr hab. Agnieszkę Pawłowską.

2019-05-16

W dniu 17 maja 2019 r. czytelnia będzie nieczynna.

2019-05-14

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - Seminarium dyplomowe dr A. kołomycew » więcej

Informujemy, że od dnia 16 maja 2019 r. Seminarium dyplomowe prowadzone przez dr A. Kołomycew odbywać się będzie w czwartki w godz. 8:00-9:30 w s. 339.

2019-05-14

II Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Polityki publiczne » więcej

Wykład z przedmiotu Polityki publiczne z dnia 9 maja 2019 r. odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. w godz. 8:00-9:30 w s. 339.

2019-05-13

II Politologia studia II stopnia - Seminarium magisterskie prowadzone przez prof. R. Grabowskiego » więcej

W dniach 16 i 23 maja 2019 r. nie odbędzie się semninarium prowadzone przez dra hab. Radosława Grabowskiego, prof. UR.

2019-05-13

Dyżur prof. R. Grabowskiego w dniach 16 i 23.05.2019 r. » więcej

W dniach 16 i 23 maja 2019 r. nie odbędzie się dyżur dra hab. Radosława Grabowskiego, prof. UR.

2019-05-13

W dniu 14 maja 2019 r. czytelnia będzie nieczynna.

2019-05-10

II Politologia studia I stopnia, III Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur prof. B. Wróblewskiego w dniach 16 i 17.05.2019 » więcej

W dniach 16 i 17 maja 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra hab. Bartosza Wróblewskiego, prof. UR.

2019-05-09

I Politologia studia I stopnia, II Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dra D. Szczepańskiego w dniach 14 i 16.05.2019 r. » więcej

W dniach 14 i 16 maja 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra Dominika Szczepańskiego.

2019-05-09

I Politologia studia II stopnia - zajęcia i dyżur dra hab. T. Koziełło, prof. UR w dniu 15.05.2019 r. » więcej

W dniu 15 maja 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra hab. Tomasza Koziełło, prof. UR.

2019-05-06

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - zapisy na zajęcia! » więcej

W dniu 11 maja 2019 r. w godz. 8:00-13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru trzeciego.        

Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:       

 • Zarządzanie kryzysowe       
 • Bezpieczeństwo publiczne       

3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze trzecim:        

 • Finanse publiczne        
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne        
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe       
 • Międzynarodowe prawo humanitarne       

oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze czwartym:       

 • Problemy narodowościowe w Europie       
 • Polityka imigracyjna i azylowa       
 • Bezpieczeństwo informatyczne       
 • Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni        

Informujemy, że minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności wynosi 15 osób, a przedmiotów wybieralnych – 20 osób.       

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!        

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia

2019-05-06

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - zapisy na zajęcia! » więcej

W dniu 11 maja 2019 r. w godz. 8:00-13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru piątego.        

Do wyboru są 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze piątym:       

 • Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego       
 • Bezpieczeństwo kulturowe        
 • Kierowanie zasobami ludzkimi       
 • Ochrona środowiska naturalnego        

oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze szóstym:       

 • Bezpieczeństwo socjalne        
 • Konflikty społeczne w XX i XXI wieku        
 • Systemy ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej       
 • Prewencja kryminalna       

Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostaną uruchomione tylko po trzy przedmioty do wyboru w każdym semestrze z największą liczbą zapisów.        

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

2019-04-30

I Politologia studia I stopnia - zapisy na zajęcia! » więcej

W dniu 6 maja 2019 r. od godz. 9:00 do 8 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru trzeciego.         

Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:         

 • Dziennikarstwo polityczne        
 • Zarządzanie w sektorze publicznym        
 • Bezpieczeństwo państwa         

oraz 2 przedmioty z 7 poniższych:         

 • Społeczeństwo obywatelskie        
 • Procesy migracyjne we współczesnym świecie         
 • Religie i związki wyznaniowe        
 • Dylematy współczesnego świata        
 • Geografia polityczna        
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka         
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego        

Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostanie uruchomiona jedna specjalność i dwa przedmioty do wyboru z największą liczbą zapisów.        

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!         

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia

2019-04-30

II Politologia studia I stopnia - zapisy na zajęcia! » więcej

W dniu 8 maja 2019 r. od godz. 9:00 do 10 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane w semestrze szóstym.        

Do wyboru są 3 przedmioty z 7 poniższych:      

 • Terroryzm międzynarodowy       
 • Organizacje międzynarodowe      
 • Komunikowanie społeczne       
 • Organy ochrony prawnej      
 • Przedsiębiorczość i rynek pracy       
 • Prawa człowieka w Polsce       
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego       

Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostaną uruchomione trzy przedmioty do wyboru z największą liczbą zapisów.      

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

2019-04-30

I Politologia studia II stopnia - zapisy na zajęcia! » więcej

W dniu 6 maja 2019 r. od godz. 11:00 do 8 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności, które będą realizowane
od semestru trzeciego.       

Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:      

 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym      
 • Polityka bezpieczeństwa      
 • Polityka informacyjna      

Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostanie uruchomiona jedna specjalność z największą liczbą zapisów.      

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!      

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia

2019-04-30

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - zapisy na zajęcia! » więcej

W dniu 8 maja 2019 r. od godz. 10:30 do 10 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru,
które będą realizowane od semestru trzeciego.        

Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:       

 • Zarządzanie kryzysowe        
 • Bezpieczeństwo publiczne       

3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze trzecim:        

 • Finanse publiczne        
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne       
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe       
 • Międzynarodowe prawo humanitarne       

oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze czwartym:        

 • Problemy narodowościowe w Europie       
 • Polityka imigracyjna i azylowa       
 • Bezpieczeństwo informatyczne       
 • Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni        

Informujemy, że minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności wynosi 15 osób, a przedmiotów wybieralnych – 20 osób.       

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!       

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia

2019-04-30

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - zapisy na zajęcia! » więcej

W dniu 7 maja 2019 r. od godz. 9:30 do 9 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru piątego.        

Do wyboru są 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze piątym:       

 • Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego        
 • Bezpieczeństwo kulturowe       
 • Kierowanie zasobami ludzkimi       
 • Ochrona środowiska naturalnego       

oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze szóstym:       

 • Bezpieczeństwo socjalne        
 • Konflikty społeczne w XX i XXI wieku       
 • Systemy ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej        
 • Prewencja kryminalna        

Informujemy, że minimalna liczba osób do uruchomienia przedmiotów wybieralnych wynosi 20 osób.       

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

2019-04-26

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - zajęcia z dnia 29.04.2019 r. » więcej

Zajęcia z przedmiotu Polityka obronna państwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. zostają przełożone następująco:            

grupa 2 – 6 maja 2019 r., godz. 13:15-14:45, s. 341         

grupa 1 – 13 maja 2019 r., godz. 13:15:14:45, s. 341         

Dodatkowo w dniu 13 maja 2019 r. zostaje zamieniona kolejność zajęć następująco:        

godz. 9:45-11:15 – grupa 2         

godz. 11:30-13:00 – grupa 1

2019-04-18

II Bezpieczeństwo wewnętrzne, gr. III - zajęcia z przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych » więcej

Informujemy, że od dnia 7 maja 2019 r. zajęcia z przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych (gr. III) odbywać się będą we wtorki w godz. 16:45-18:15 w s. 343.

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Informujemy, że od dnia 6 października 2018 r. czytelnia Instytutu będzie otwarta w soboty podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych w godzinach od 8:00 do 13:30.