Aktualności Instytutu

2018-05-18

Studentka politologii na stażu w Parlamencie Europejskim

Sylwia Wojnarowska, studentka politologii w Instytucie Nauk o Polityce UR odbyła miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w biurze poseł Elżbiety Łukacijewskiej.   » więcej

2018-05-15

Praktycznie o mediach społecznościowych i etykiecie

Słuchacze studiów podyplomowych „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej” prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce UR rozwijają swoje umiejętności dotyczące zarządzania.  » więcej

2018-05-14

Wizyta w Uniwersytecie im. Alfreda Nobla w Dnipro

W dniach 9-11 maja 2018 roku dr Anna Kołomycew przebywała w Uniwersytecie im. Alfreda Nobla w Dnipro (Ukraina).  » więcej

Komunikaty dla studentów

2018-05-18

PILNE! świadczenia pomocy materialnej » więcej

2018-05-18

Zajęcia dr hab. B. Wróblewski 28-05-2018 r. » więcej

2018-05-17

Zajęcia dr hab. M. Delong, prof. UR 21-05-2018 » więcej

2018-05-14

zajęcia mgr K. Baradziej j. ang 21-05-2018 r. » więcej

2018-05-11

PILNE! zajęcia dr hab. A. Pawłowska, prof. UR w dn. 16-17.05.2018 r. » więcej

2018-05-11

Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 14-05-2018 » więcej

2018-05-09

BW - Zajęcia mgr M. Skiba w dn. 9-05-2018 r. » więcej

2018-04-27

Zajęcia dr T. Koziełło 10-11.05.2018 r. » więcej

2018-04-26

zajęcia D. Szczepański III rok Politologii I stopnia, 27-04-2018 r. » więcej

2018-04-26

Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 30-04-2018 » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ